Loading...

Idee explosie

Heeft je bedrijf behoefte aan nieuwe ideeën, nieuwe inzichten of creatieve oplossingen?

De Juiste Koers begeleidt graag jouw creatieve brainstormsessie! Met een gefocuste probleemstelling, originele ideeën en een goed filter om de kansrijke parels uit de ideeënbrei te halen. Je kunt zelf meegaan in de inhoud en de procesbegeleiding helemaal aan De Juiste Koers overlaten. Wij bereiden de sessie uitvoerig voor, bewaken het proces en stimuleren het creatieve denken. De Juiste Koers zorgt ervoor dat de sessie landt met concrete plannen zodat je aan het einde van de sessie een selectie van ideeën hebt, die haalbaar zijn en waarover commitment bestaat binnen de groep. Gegarandeerd succes!

Idee Explosie in de praktijk uit:

dejuistekoers_icon_idee

  • Stap 1: Intake bij jou op kantoor: Briefing, afstemming doelstelling van de creatieve sessie en bepalen van de startformulering en gewenste deelnemersgroep.
  • Stap 2: Creatieve brainstorm sessie op locatie. De Juiste Koers beschikt over verschillende technieken om ”out of the box” te komen en zoveel mogelijk kansrijke ideeën te genereren. Vanuit deze veelvoud aan ideeën gaan we in het tweede deel gewogen keuzes maken en verder uitwerken
  • Stap 3: Gestructureerde debrief van de opgedane ideeën en advies voor activering

Prijs Idee Explosie:

€495 ex BTW

De juiste koers helpt je graag bij het bedenken en uitwerken van jouw kansrijke ideeën! Interesse om vrijblijvend onder het genot van een goede kop espresso over jouw mogelijkheden te praten? Neem dan snel contact met ons op.